Sakrament spowiedzi

Dobra Spowiedź – Czym jest spowiedź? 7:28 MIN

Formułka potrzebna do spowiedzi? 8:18 MIN

Rachunek sumienia, o. M. Kowalewski CMF 8:19 MIN

Żal za grzechy, o. M. Kowalewski CMF 6:41 MIN

Szczera spowiedź, o. M. Kowalewski CMF 7:45 MIN

Zadośćuczynienie, o. M. Kowalewski CMF 7:15 MIN

Spowiedź z perspektywy księdza, o. M. Kowalewski CMF 15:06 MIN

Tischner rachunek sumienia 58:42 MIN