Dla Katechistów

Wykład 2 – POTOP z perspektywy nauki 16:06 MIN

Dla Katechistów Nowe

Kim Jest Duch Święty 10:01 MIN

Dla Katechistów

Kim jest i co czyni Duch Święty? 21:02 MIN

Dla Katechistów

Siedem jak Sakramenty: Bierzmowanie 9:34 MIN

Dla Katechistów

Bierzmowanie 8:07 MIN

Dla Katechistów

3MC – Co to jest bierzmowanie? 2:32 MIN

Dla Katechistów

Elementarz [#20] Grzech pierworodny 18:34 MIN

Dla Katechistów

Elementarz. Eucharystia. Konsekracja 13:58 MIN

Dla Katechistów

Dlaczego chrzcimy małe dzieci? 14:29 MIN

Dla Katechistów

Dlaczego chodzimy do kościoła? #01 20:57 MIN

Dla Katechistów

Elementarz. Symbolika Chrztu Świętego 21:37 MIN

Dla Katechistów

Biblijna historia zbawienia 1:06:28 MIN

Dla Katechistów

Moc w słabości się doskonali 2:49 MIN

Dla Katechistów

Habemus Papam: Formacja katechistów 12:05 MIN

Dla Katechistów

Życie w rytmie słowa. Praktyka lectio divina, ks. K. Wons SDS 56:38 MIN

Dla Katechistów Pismo Święte